Fuglehundens Verden
Lukk
Handlekurven er tom

Subtotal: 0,-

Når fuglehunden jakter for seg selv

Når fuglehunder jakter for seg selv

Fuglehunden holder ikke kontakt med deg og ser ut til å jakte fullstendig på egen hånd, uten å bry seg om deg. Hva gjør du?

Tekst: Jon Georg Hov

Fuglehunden fikk en melding fra en fortvilet nybegynner, som opplever at hunden løper i vei og ikke viser seg før ti, femten, tjue, tretti og seksti minutter etter at den er sluppet i fjellet. Og vi har bedt instruktør Jon Georg Hov om gode råd. Han sier:

Å jakte med en fuglehund som ikke er interessert i å samarbeide med deg, kan være en utfordring. Når vi kjøper en fuglehund, regner vi med at den vil naturlig holde kontakt, men ikke alltid utvikler hunden seg slik vi så for oss på forhånd. Gi likevel ikke opp! Med riktig dressur og god opplæring finnes det alltid et håp og muligheter for å få den jakthunden som vi så gjerne vil ha.

Det som ofte skaper de store utfordringene er hunder med en voldsom motivasjon for å finne fugl og som har for åpne og store slag uten kontakt. Har hunden i tillegg svake standegenskaper, vil dette medføre at det å «ta opp» fugl er en belønning for hunden. Når den finner og tar opp fugl vil dette nesten være som en rus for hunden, som den fort blir avhengig av.  

Følgende skjer: Hunden går ut av hånd og tar opp det som er av fugl i terrenget. Hunden tror at dette er helt riktig. Den får jo en stor belønning hver gang. Denne hunden må styres og kontrolleres gjennom dressur og aktiv styring i terrenget.

Har hunden noe sterkere stand-egenskaper og naturlig holder kontakt, vil hunden utvikle seg positivt uten at vi trenger å pålegge dressur. Den blir fastere og fastere i stand ved eksponering av fugl og denne erfaringsbaserte læringen gjør at hunden etter hvert blir helt fast i stand uten at vi trenger å si eller gjøre noe som helst. Den trenger rett og slett bare å bli sluppet i fjellet og få eksponering på fugl, og så vil den gradvis utvikle seg til å bli en god jakthund. Disse hundene må få lov til å utvikle seg selvstendig og med minst mulig innblanding fra oss.  I tidligere artikler i Fuglehunden har vi skrevet mer om sterke og svake stand-egenskaper og hvorfor hunder utvikler seg forskjellig.

Hunder gjør det som lønner seg

De generelle rådene som blir gitt når vi skal trene en fuglehund er å slippe den løs og si minst mulig. Dette stemmer som oftest, men gjelder dessverre ikke alle hunder. Som nevnt vil hunder alltid gjøre det som «lønner seg mest».  Hunder lærer av det vi kaller atferd – konsekvens. Hunder gjør noe for å «oppnå noe, eller å «unngå noe».

Hver gang du roper på hunden, vil hunden vurdere «hva lønner seg for meg nå». Hvis atferd øker i hyppighet kalles dette forsterkning og får vi mindre hyppighet av atferd kalles dette straff når vi bruker begrepene fra læringspsykologien. Hunder som går for stort og som tar opp fugl, får ofte det vi kaller en «positiv forsterkning». Når vi slipper en slik hund løs i fjellet uten å kontrollere den, blir den ofte mer egenrådig og lite samarbeidsvillig.  

Å håpe at dette går seg til over tid med mer erfaring, vil som oftest ikke bidra noe positivt for utviklingen til en slik type hund. Derfor: Slipp den ikke mer før du har dressert godt.

Noen hunder har et naturlig kontaktbehov, men det har ikke alle, og en hund som ruser ut og ikke viser seg, krever mer av deg.

Ofte vil hunder blir noe egenrådige fordi eier lærer hunden at den selv skal styre marsjretning i fjellet. Jeg opplever noen ganger at eieren alltid vil se hva hunden gjør til enhver tid og på den måten går etter hunden.  Går hunden over en kant/kolle i terrenget blir eier utålmodig. Eier går etter for å se hva hunden gjør og på den måten presser hunden videre ut i terrenget. Hunden lærer at eier følger på og tror at det er helt riktig å gå den veien. Hvis eier derimot går i motsatt retning, vil hunden automatisk følge etter og jakte sammen med eier.

Ikke gå etter å «jag etter hunden»! 

Slike tiltak, å bevege seg bort fra der hunden er, fungerer godt på mange hunder med et naturlig kontaktbehov.  Når vi har en liten valp er et godt råd å «gjemme seg litt» for valpen hvis den blir egenrådig. At vi blir borte for hunden og gjemmer oss litt skaper en følelse av ubehag for hunden og den har et behov for å finne tilbake til oss.  På den måten så vil den automatisk blir mer kontaktsøkende.

Når hunden har så stor jaktlyst at den «glemmer deg» vil jaktlysten øke for hver fugl den kommer borti og behovet for å se deg blir mindre og mindre. Hunden ønsker å finne fugl og når den gjør det får den belønningen sin. Da har råd om å gå i motsatt retning liten effekt.

Er hunden din perifer og jager fugl langt ute, så stopp opp. Husk følgende:

Hunden må ha en god innkalling og en god stoppkommando som funger i enhver situasjon.

Hunder som er såkalt kontaktløse, er vanskelig å få til, og det finnes ikke en enkel løsning på utfordringen. Det er helheten i hundeholdet og hvordan du jobber med hunden i det daglige, som vil avgjøre om du lykkes med hunden. Hunden må gjennom dressur og kontakt-øvelser, og du må gjennom dressuren «knytte hunden mer til deg» og lære hunden at morsomme aktiviteter kontrolleres gjennom deg.

Hunden må utføre noe for å oppnå noe. Et eksempel er at hunden må gjøre noe, for eksempel en apportøvelse før den får lov til å jakte. Belønningen for å utføre apporten at den kan starte jakten.

Du må også jobbe med å få en svært stabil innkalling og en stopp-kommando som fungerer i enhver situasjon.

Ofte opplever jeg at mange krever noe av hunden som den ikke er moden for.

Trinnvis opplæring er nyttig, men det kan være vanskelig å komme helt i mål fordi det er stor forskjell på hundens motivasjon i ulike provokasjoner når du trener hjemme og på fjellet. På fjellet får den kontakt med fugl. Det trigger jaktinstinktene voldsomt og krever veldig god appell.

Jeg jobber selv gjennom en såkalt «provokasjonsstige», der første trinn er å eliminere reaksjonstiden. Hvis hunden bruker mange sekunder før den setter seg, vil den sannsynligvis også «blokkere» i en jaktsituasjon.

Sitt på fløytesignal bør sitte nesten som en «refleks». Hunden skal ikke ha muligheten til å tenke seg om - bare utføre – med en gang. Hvis hunden ikke utfører handlingen raskt og du du for eksempel fortsetter med å gi flere kommandoer, gir du hunden tid. Er hunden din treg eller bruker mange meter på å stoppe, vil avstanden mangedoble seg i fjellet. Når reaksjonstiden er eliminert er neste trinn er å starte med ulike provokasjoner. Du kan ikke forvente at hunden skal reagere slik du ønsker i fjellet hvis du ikke lykkes med enklere oppgaver hjemme.

Når du har fått den appellen som er nødvendig, det vil si at hunden snur på fløytesignal, uansett hvor langt ute den er, kan du gå på fjellet igjen.

Vi kan ikke fjerne de positive forsterkerne, men vi kan fjerne tilgangen til disse gjennom styring av hunden.

Har du en hund som går for stort, er dette svært vanskelig å få løst i skogen. Du må starte på fjellet i de mest oversiktlige områdene hvor du ser mest mulig. Det er ikke alltid nødvendig at det er fugl der, men det må være oversiktlig. Når du har en mer naturlig kontakt med hunden, kan du igjen oppsøke mer variert biotop hvor det kanskje også er mer fugl.

Selv om du jobber mye med kontaktøvelser hjemme og lærer hunden at morsomme aktiviteter styres av deg, må hunden likevel aktivt styres i terrenget.

Hver gang hunden finner fugl og tar dem opp, vil dette være en belønning for hunden. Vi kan ikke styre rypene, men vi kan styre hundens tilgang til dem. Hunden må for eksempel ikke få anledning til å finne fugl og ta de opp uten at du ser det.

Bruk aktiv innkalling når hunden går for langt ut i bredden.

Det innebærer at hver gang hunden går for langt ut i bredden, må du snu den i motsatt retning ved bruk av fløyte/ innkalling. Du må også aktivt bruke kroppsspråket ditt.  Gå selv i motsatt retning og være tydelig med å vise hvilken retning du ønsker at hunden skal jakte.  Når den går for langt den andre veien, må du snu den igjen og gjøre det samme på nytt. Hunden må lære seg at den skal jakte med deg og at det er du som har regien og som avgjør hvor dere skal gå.

 

Bruk aktiv stoppkommando når du skal styre hunden i dybden

Når hunden går fremover i dybden og den går for langt fremover, stopper du den med sitt eller stopp kommandoen din. Hunden har allerede avsøkt terrenget foran deg så det er ingen grunn til å få den tilbake til deg ved bruk av innkalling her.  Da må den sitte og vente på at du kommer opp til den og du kan igjen slippe den løs når du har kontroll på terrenget foran deg. Hunden må rett og slett miste litt av «initiativet» og lære seg at det er du som styrer og kontrollerer.

Er du aktiv med dette, vil du forhåpentligvis merke at hunden blir mer kontaktsøkende og at du etter hvert ser at det er nok til å gå i motsatt retning for å få hunden til å snu. Da er du langt på vei.

Når du ser at hunden holder naturlig holder kontakt, kan du oppsøke mer variert biotop og la hunden få mer frihet. Ser du at hunden kommer der du forventer det og bruker vind og biotop fornuftig, skal du gradvis gi hunden mer tillitt og la hunden få ta mer initiativ. Da skal du styre den minst mulig.  Når standen blir fast og den er mer kontaktsøkende får du også muligheter for å felle fugl for hunden.  Dette vil befeste samarbeidet mellom dere og du får en hund som ønsker å jakte med deg.

Lykke til!

Tilbake

Trykk ENTER for å søke