Fuglehundens Verden
Lukk
Handlekurven er tom

Subtotal: 0,-

Salgsbetingelser

Salgsbetingelsene er delt i to deler: En del for kurs og en del for varer!

Partene 

Selger er Fuglehundens Verden AS, kontaktadresse: Stokkervegen 2, 2040 Kløfta, E-post: post@fuglehundensverden.no, telefonnummer: 99396621/99482443, organisasjonsnummer: NO 912 023 311 MVA

Kjøper er den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg, din eller ditt.

 

Påmeldingsvilkår for deltakelse på kurs gjennom Fuglehundens Verden AS

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av kurs og tjenester fra Fuglehundens Verden AS nettsider.

Generelt

Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Er du under 18 år, må du få en foresatt til å bestille og betale kurset for deg.

 

Priser og betaling

Undervisning er unntatt merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før du tykker betal i kassen. Kursavgiften betales med kredittkort (VISA/MasterCard/PayPal). 

 

Forbehold om nok påmeldte

Vi tar forbehold om at det blir nok påmeldte til at kurset kan gjennomføres. Skulle ditt kurs bli avlyst vil kursavgiften bli refundert i sin helhet innen kort tid.

 

Bindende påmelding

Påmelding til kurs gjennom Fuglehundens Verden er bindende. Ved avbestilling innen 30 dager før kursstart trekkes en administrasjonsavgift på 20 prosent av kursavgiften, minimum 500,- kroner. Trekkes påmeldingen senest 14 dager før kursstart belastes du 30 prosent av kursavgiften. Ved avbestilling mindre enn to uker før kursstart belastes du 50 prosent av kursavgiften. Ved avbestilling mindre enn 4 døgn før kursstart belastes du 100 prosent av kursavgiften. For kurs som allerede er påbegynt, er det ingen refusjon av kursavgiften.

 

Bilder og video

Fuglehundens Verden står fritt til å bruke bilder og video tatt på våre kurs og sammenkomster i reklame- og pressemateriale, samt nettsiden.

 

Force majeur

Er Fuglehundens Verden forhindret fra å utføre en tjeneste som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over denne, som brann, krig, naturkatastrofer eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, er Fuglehundens Verden fritatt for alt ansvar.

 

Copyright

Alt innhold på fuglehundensverden.no er Fuglehundens Verden AS sin eiendom, bortsett fra stoff som er linket til fra andre sider eller sitert fra andre. Dette skal være merket. Det kan ikke kopieres fra Fuglehundens Verden uten tillatelse. Unntak gis for korte sitater, hvor kilde oppgis.

 

Forbehold

Fuglehundens Verden AS forbeholder seg retten til å gjøre endringer i tekst og pris uten varsel.

 

Salgsbetingelser ved kjøp av utstyr:

Innledning

Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett. Kontrakten er utarbeidet og anbefalt brukt av Forbrukerombudet. Disse alminnelige salgsbetingelsene har anvendelse på alt salg av utstyr fra Fuglehundens Verden AS, så lenge ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene.

Priser

Alle priser er oppgitt i norske kroner inklusive merverdiavgift hvis ikke annet er bemerket. Prisene kan endres uten videre varsel til kjøper. Det er kjøperens ansvar å holde seg oppdatert om gjeldende priser. Fuglehundens Verden kan imidlertid ikke endre prisen på en vare kjøper har fått bekreftet pris på, det er alltid den bekreftede prisen på ordretidspunkt og som står på ordrebekreftelsen som gjelder. Fuglehundens Verden forplikter seg til å levere varen til avtalt pris.  Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før du tykker betal i kassen.

Uavhentede pakker

Henteinformasjon og -referanse fra Posten blir sendt til den e-postadresse og/eller det mobilnummer du oppgav ved bestilling. Kan du ikke hente ut pakken innen fristen Posten angir, bes du kontakte Posten for utsatt hentefrist. Pakker som returneres oss på grunn av manglende uthenting belastes med fraktkostnaden + kr 100,- i gebyr.

Pakker der «Hent i vår butikk på Kløfta» er valgt ligger til avhenting hos oss i 10 dager etter bestilling, hvis ikke annet er avtalt. For uavhentede varer heves kjøpet. Vennligst meddel oss på utstyr@fuglehundensverden.no dersom du ikke rekker å hente varene innen ti dager.

Mangler i leveranse

Eventuelle mangler ved en leveranse må rapporteres til Fuglehundens Verden i rimelig tid etter at feilen burde vært oppdaget. Vi definerer rimelig tid som 10 dager. Oppdages det eventuelle mangler eller mulige feil ved et produkt, skal kjøperen innen rimelig tid etter at mangelen burde vært oppdaget, rapportere mangelen til Fuglehundens Verden. Fuglehundens Verden tar forbehold om at enkelte varer kan være utsolgt selv om annet fremkommer i nettbutikken. Ved eventuelle telle-/leveringsfeil eller forsinkelse fra våre leverandører kommer vi til å kontakte deg på oppgitt telefonnummer og/eller e-post for å avtale et erstatningsprodukt eller kansellering.

Leveringstid

Varer på lager sendes samme virkedag eller dagen etter. I tillegg kommer befraktningstid (normalt 1-4 dager innen Norge). Dersom noen av de bestilte varer IKKE er på lager, blir forventet leveringstid spesifisert i separat e-post. Faktisk leveringstid avhenger av våre leverandørers leveringsdyktighet. Fuglehundens Verden vil oppgi forventet leveringstid på forespørsel, beregnet ut ifra opplysninger fra våre leverandører, erfaringer fra tidligere leveranser o.l. Oppgitte leveringstider er ikke forpliktende på noen som helst måte. Dersom kunden ikke aksepterer oppgitt leveringstid, må dette meddeles Fuglehundens Verden innen rimelig tid. Fuglehundens Verden vil sende ut sporingsnummer på alle fraktalternativer der dette er tilgjengelig.

Frakt

Vi bruker den fraktmåten som er best og billigst for de varene du har bestilt. Mest brukt og anbefalt for privatkunder er Postens Klimanøytrale Servicepakke (pakke som sendes fra en bedrift til en privatperson). Servicepakken hentes på et postkontor eller hos Post i butikk.

Ordren sendes normalt samme dag eller hverdagen etter bestilling. Fuglehundens Verden tar forbehold om at leveringstiden kan ta lengre tid i perioder med mange bestillinger eller andre forhold som gjør at vi ikke klarer å levere pakken samme dag.

Betalingsmåter

Vi aksepterer betaling med VISA, MasterCard og PayPal i nettbutikken. Fuglehundens Verden har alltid full salgspant i varene inntil betaling for disse og tilhørende kostnader er mottatt av oss.

Angrerett på varer

Kjøper kan angre kjøpet av varen etter angrerettlovens bestemmelser. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den. Om varen enda ikke er sendt kan ordren avbestilles ved å sende e-post til utstyr@fuglehundensverden.no. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettskjema er mottatt. Mottar kjøperen angrerettskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettskjemaet og opplysningene. Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom kjøperen ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år. Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettskjema, e-post, telefaks eller brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren innen rimelig tid. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag selgeren mottar varen eller henteseddel. Selgeren kan ikke fastsette gebyrer for kjøperens bruk av angreretten, men selgeren kan kreve at kjøperen skal betale kostnadene for returforsendelsen.

Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til selgeren i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Kjøperen skal sende varen tilbake til selgeren i originalemballasjen hvis dette er mulig.

Fuglehundens Verden sender ut angrerettskjema sammen med bekreftelse på at varene er sendt til den e-postadressen som ble oppgitt ved bestilling.

Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrivefeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

 

Forbrukerombudets standard salgsbetingelser gjelder for alt annet som ikke er nevnt over.

Trykk ENTER for å søke